Abetalipoproteinemia

Abetalipoproteinemia - to ... Co abetalipoproteinemia?

- brak betalipoproteina w komórkach jelitowych w rozwoju zaburzenia wchłaniania substancji odżywczych (nevsasyvanie ze strony przewodu żołądkowo-jelitowego), steatorrhea (wydalania tłuszczu w kale), ataksja (zaburzenia ruchu, zaburzenia koordynacji), oczopląs (rytmiczne nepoizvolnye dwufazowej ruch oczu).

Źródło: "Popularna medyczna encyklopedia"

Terminy medyczne. 2000.