ABL

ABL - to jest ... Co jest ABL?

Abl - oznaczenie proto-onkogenu, położone na chromosomie 9, który jest przedmiotem mutacji w wyniku translokacji chromosomie 9, a podstawą rozwoju przewlekłej białaczki szpikowej. Ten gen normalnie kontroluje tworzenie białka enzymu kinazy tyrozynowej. W komórkach pacjentów z genu CML ABL jest zmutowany w wyniku translokacji i białka fuzyjnego bcr gen chromosomu 22. Mutant połączone gen kontroluje syntezę nadmiernie długim białkowej kinazy tyrozynowej, co powoduje poważną utratę kontroli reprodukcji i długość życia dotkniętych komórek białaczkowych. W notacji stosowanej w imię gen naukowca (Abelson), który jako pierwszy opisał tego genu u myszy (patrz także PH-chromosom.)

Źródło „Dictionary Medyczne”

terminów medycznych. 2000.