Ablastyka

Ablastyka to ... Czym są abstrakty?

- system zapobiegania nawrotom i przerzutom raka przez radykalnego usunięcia guza en bloc w zdrowej tkanki wraz z regionalnego układu chłonnego.

Źródło: "Popularna medyczna encyklopedia"

Terminy medyczne. 2000.