Nieobecności

Nieobecności - to ... Co nieobecności?
(konwulsyjne nieobecności Francuzów, dosłownie - nie) Nagłe i krótkotrwałe zaciemnienie świadomości. A. Podczas pacjenta jakby przebita, pytania nie odpowiedział, że jest odcięty, a jeśli pacjent zapomniał o co mu chodzi, rzecz w ręku, wyrzuca. Po kilku sekundach normalna aktywność mentalna zostaje przywrócona i nie ma przypomnienia o A .. A. - objaw padaczki (patrz epilepsja). Leczenie ma na celu wyeliminowanie choroby podstawowej. Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.