Abstynencja

Abstynencja - w ... Co to jest abstynencji?
(łac abstinentia -. Wstrzymanie się od głosu) 1) całkowitej abstynencji od alkoholu. 2) Abstynencja seksualna. 3) szczególnych warunków fizycznych i umysłowych, pojawiają się u osób uzależnionych od leków (alkoholików i osób uzależnionych od morfiny i tak dalej. N.) po nagłym i całkowitym zaprzestaniu zwykłych leków i wyrażone w różny sposób w zależności od rodzaju nadużywania leków (patrz, Addiction) .

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.