Adaptogeny

Adaptogens - to ... co adaptogens?

-. leki, które zwiększają niespecyficznej odporności organizmu na niekorzystne skutki dla środowiska (zmiany temperatury, głód tlenowy i Al.), na przykład nalewki z żeń-szenia, Eleutherococcus itp

Źródło :. „Medical Encyclopedia wybierane I "

Terminy medyczne. 2000.