Adenolymphoma (adenolymphomd)

Adenolymphoma (adenolymphomd) - to jest ... Co jest adenolymphoma (Adenolymphomd)?

cm guza Uortina gruczolaka (gruczolaki) - łagodny nowotwór nabłonkowy pochodzące z tkanki gruczołowej; .. W trakcie badania nie jest wyraźnie zdefiniowane gruczołów jak gruczolak CAN. rozwinąć się złośliwego guza (zob. gruczolakorak). Czasami nie jest trudne do zidentyfikowania w znanego materiału, takiego jak włóknista (gruczolakowłókniak (gruczolakowłókniakach)). w innych przypadkach, na przykład, w gruczolak oskrzeli, w organizmie człowieka daje związki czynne e przyspiesza wzrost nowotworu (patrz Argentaffinoma). Guzy różnych narządów ciała człowieka, w tym gruczołu przysadkowego, często klasyfikuje się według ich barwienia histologicznego, np. eozynofilowe (eozynofili) zasadochłonne (bazofil) lub gruczolak chromofobowe (gruczolaki chromofobowe) . > Źródło:

"Medical Dictionary" terminologia medyczna 2000.

<- 1 ->