ADP (adenozynodifosforan) (ADP, adenozynodifosforan)

ADP (adenozynodifosforan) (ADP, adenozynodifosforan) - to jest ... Co jest ADP (adenozynodifosforan) ( Adp, difosforan adenozyny)?

związek, który składa się z adeniny, rybozy i dwóch grup fosforanowych. ADP jest obecny w komórkach i odgrywa rolę w procesach odbywających się w konwersji energii (patrz. ATP).

Źródło: "Słownik medyczny"

Terminy medyczne. 2000.