Afekt

Afekt jest ... Co jest afektem?
(od łacińskiego affectus. - emocje, pasja) stan emocjonalny, który charakteryzuje się szybkim i stosunkowo krótkim przepływu (wściekłość, gniew, horror i tak dalej). Wygląd AA jest związane z wyraźnymi zmianami jak obszary losowo silnik (hamowanie lub podniecenia, brak koordynacji) oraz zakres autonomicznych odpowiedzi (zmianami częstości akcji serca i oddechu, skurcz naczyń obwodowych, występowanie r. N. zimne poty, etc.). . A. może zakłócać normalny przebieg wyższych procesów mentalnych - percepcję i myślenie, powodować zwężenie, a czasami dezorientację świadomości. W pewnych warunkach ujemne A. są utrwalone w pamięci w postaci tzw. kompleksy afektywne. Te ślady doświadczane stany emocjonalne mogą być aktualizowane pod wpływem bodźców związanych z sytuacją, że spowodowane A. A. Inną ważną cechą jest to, że jako negatywny wpływa spowodowane przez powtarzanie tych samych lub podobnych czynników, ich ekspresja może być amplifikowany (zjawisko "akumulacji" A.), czasami tworząc obraz patologicznego zachowania. Obecność silnych stanów afektywnych w momencie popełnienia czynu jest uznawana przez prawo za okoliczność, która zmniejsza miarę odpowiedzialności za te działania (por.Podniecenie psychiczne) . Lit. patrz w art. Emocje. A. N. Leontiev.

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.