Aggravation

Agrowacja jest ... Czym jest agrrawitacja?
(z łacińskiego aggravatio - obciążenie, ważenie) przesada pacjentów z jakimkolwiek objawem lub bolesnym stanem. Szczególnie podatny na A. cierpiący na psychopatię, histerię, jatrogenię (patrz choroby jatrogenne). A. należy odróżnić od symulacji (patrz symulacja) .

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.