Albinizm

Albinizm to ... Czym jest bielactwo?
(od łacińskiego albus - biały.) przy braku normalnej pigmentacji zwierzęcy i ludzki - skóry, włosów, tęczówki roślin - kolor zielony całej rośliny lub poszczególnych części (Variegation) . A. - .. cecha dziedziczna, w zależności od dostępności recesywny, czyli tłumione, Gene blokując w stanie homozygotycznym (patrz homozygotyczności.) Wytwarzanie pigmentów (Plants - chlorofil, Zwierzęta - melaniny). Jeśli na przykład skrzyżowane zostaną dwie rośliny, niosące gen A., to w potomstwie na każde trzy rośliny zielone będzie jeden, pozbawiony chlorofilu, a zatem nieżywy. Różnorodność roślin związana jest z obecnością genu A. w części komórek liścia. Inna forma rośliny A. wynika z dziedzicznej zmiany w chloroplastach ( , ) to znaczy, że nie ma związku ze zmianami w genach zlokalizowanych w jądrze (patrz cytoplazmat Heredity). U ludzi i zwierząt częstotliwość A., tj. Obecność A. w stanie homozygotycznym, -1: 20 000; czyste linie (patrz "Czysta linia" albinosów - króliki, szczury, myszy - są specjalnie hodowane do celów laboratoryjnych. L. Tak, Blyakher.

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.