Tłuszcz alkoholowy

Tłuszcz alkoholowy to ... Co to jest tłuszcz alkoholowy?

Dystrofia wątroby to gromadzenie się makrocząsteczkowego tłuszczu w komórkach wątroby (hepatocytach) spowodowanych alkoholowym zaburzeniem metabolizmu tłuszczu w wątrobie.

Źródło: "Popularna medyczna encyklopedia"

Terminy medyczne. 2000.