Fosfatazy alkaliczne leukocyty

Fosfatazy alkaliczne leukocyty - w ... Co to jest fosfatazy alkaliczne leukocyty?

alkaliczna fosfataza leukocyty - białe enzymów krwinek którego aktywność znacznie zmniejszone u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową. Pomiar aktywności enzymu stosowanego wcześniej w sposób, który pozwala na rozróżnienie pomiędzy wzrostem liczby białych ciałek krwi spowodowane przez inne przyczyny, poprzez zwiększenie liczby powodu obecności przewlekłej białaczki szpikowej. W pierwszym przypadku aktywność tego enzymu może być prawidłowa lub zwiększona, natomiast u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową jest zmniejszona. Obecnie, gdy rozpoznanie CML opiera się na wykrywaniu ph-chromosomu lub genu BCR / ABL, wartość diagnostyczna fosfatazy alkalicznej jest minimalna.

Źródło: "Słownik medyczny"

Terminy medyczne. 2000.