Choroba wysokościowa (wysokość chorobowe), choroba Mountain (Mountain Sickness)

Choroba wysokościowa (wysokość chorobowe), choroba Mountain (Mountain Sickness) - to jest ... Co jest Altitude Disease (Choroba wysokościowa), Choroba górska?

jest rozwijany przez niezwykłych efektów wysokości na organizm człowieka (4500 m lub więcej npm). Niskie ciśnienie powietrza, zmniejszenie zawartości tlenu w powietrzu, przyczyniają się do rozwoju ludzi często głęboki oddechowej (hiperwentylacja); natomiast zawartość dwutlenku węgla we krwi spada (patrz Alkaloza). Głównymi objawami choroby wysokościowej są nudności, skrajne zmęczenie i niepokój. W ciężkich przypadkach, ze względu na nagromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc) mogą rozwijać ciężkiej duszności. W takim przypadku wymagane jest leczenie diuretykami; dodatkowo musisz zejść z gór.

Źródło: "Słownik medyczny"

Terminy medyczne. 2000.