Amputacja

Amputacja to ... Czym jest amputacja?
(łac amputatio -. Cut-off) Operacja polegająca na usunięciu (amputacja) z obwodowej części narządu (kończyn, klatki piersiowej gruczoły, szyjka macicy itp.). A. Kończyna z ekstrakcją tego w tym lub innym stawie nazywa się zgryźliwością; całkowite usunięcie organu - wytępienie. A. - jedna z najstarszych operacji chirurgicznych. Wszystkie jego etapy znane były starożytnemu greckiemu lekarzowi Hipokratesowi (IV wpne) oraz w II wieku pne. n. e. są usprawiedliwieni przez starożytnych rzymskich lekarzy Celsusa i Archigene'a. W ciągu następnych 15 stuleci zapomniano o instrukcjach Celsusa i Archiegena dotyczących walki z krwotokiem. Operacja A. stała się możliwa dopiero w XVI wieku. , gdy francuski chirurg A. Pare wprowadził opatrunek naczyń przecinających się na A. Do A. uciekać się tylko wtedy, gdy narząd jest całkowicie żywotny lub jeśli życie pacjenta można ocalić jedynie poprzez usunięcie tego narządu. Pozostała część narządu nazywa się kikutem (patrz Kultya).

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.