Amylaza

Amylazy - w ... Co to jest amylaza?

- enzym, który katalizuje reakcję hydrolizy skrobi, glikogenu i związane z poli- i oligosacharydów. Określenie dużą (aktywności) amylazy w moczu i we krwi jest stosowany do diagnozy trzustki, w którym istnieje zniszczenie tkanki trzustki i uwalniania enzymów w krwioobiegu.

Źródło: "Popularna medyczna encyklopedia"

Terminy medyczne. 2000.