Zanikowe boczne

Zanikowe boczne - to jest ... Co to jest stwardnienie zanikowe boczne?

(boczne) stwardnienie rozsiane - klęska korowo neuronu ruchowego i neuron i drogi korowo-rdzeniowej z osłabieniem i zanikiem kończyn, wiązek, skurcze, ale bez nieprawidłowości czułości.

Źródło: "Popularna medyczna encyklopedia"

Terminy medyczne. 2000.