Barante

Barante - to ... Co Barante?
(Turk B. -. drapieżny nalot) w prawie karnym przestępstwa polega na nieautoryzowanym zajęcie zwierząt lub jakiejkolwiek innej własności wyłącznie w celu zmuszenia właściciela nieruchomości lub jego krewnych, aby dać satysfakcję dla uprzednio poniesionych winnym przestępstwa lub zrekompensować wcześniej wyrządzone mu szkody majątkowe. B. był rozprowadzany głównie wśród koczowniczych ludów pogranicza carskiej Rosji. W okresie sowieckim, ten rodzaj przestępstwa jest rzadkie, ale w 1926 RFSRR Kodeks karny i Kodeks Karny z uzbeckiej SSR Zapewnia wśród przestępstw stanowiących przeżytki lokalnych zwyczajów. Obecny kodeks karny Unii Republik B. nie wspomina; Działania typu B. zjawisk, może w określonych przypadkach być pokryte przez inne struktury przestępstwa (dowolności, pozyskiwanie oraz m. P.). Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.