Księstwo Briańska

Księstwo Briańska jest ... Czym jest Księstwo Briańskie?
została założona w 1246 roku przez księcia Romana z Czernigowa, który przeniósł stolicę z Czernigowa, zniszczonego przez Batu (Batu), do Briańska. Pod koniec 13 - na początku 14 wieku. Najsilniejsze księstwo ziem Czernigowsko-Swierskiego prowadziło ciągłe wojny z Smoleńskiem i Litwą. Na początku XIV wieku. doświadczyłem licznych wojen feudalnych. W 1356 roku został zdobyty przez Olgerda i stał się częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego: rządzili nim wasali książęta i gubernatorzy. W 1500 r. Bryansk został zajęty przez wojska rosyjskie i stał się częścią państwa moskiewskiego. Lit. : Bagaley D., Historia Ziemi Siewierskiej do połowy XIV wieku. , K., 1882.

Wielka sowiecka encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. 1969-1978.